องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เลขที่ 146 หมู่ 2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
โทรศัพท์ : 0-5351-8141  โทรสาร : 0-5351-8141  อีเมล์ :
admin@takienpom.go.th

Powered By
wnt.co.th