Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน/อำนาจหน้าที่
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานนโยบายและแผน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
มติ ก. อบต.
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารงานคลัง/ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Q&A/ถาม-ตอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

05 ก.พ. 2564
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม นายนิวัช วงค์ฝั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัด ประจำปี พ.ศ.2564

18 ธ.ค. 2563
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม ขอประชาสัมพันธ์ สีบัตรเลือกตั้ง ส.อบจ. และนายก อบจ. เพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ทราบโดยทั่วกัน เรื่อง สีบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ.ลำพูน ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

26 พ.ย. 2563
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

09 ก.ค. 2563
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)การบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม

22 มิ.ย. 2563
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส.1)

02 มิ.ย. 2563
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม การลงประเมินผู้มีส่วนส่วนเสียภายนอก องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม ในการประเมิน ITA ปี 2563

27 พ.ค. 2563
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม โครงการ รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 และ โครงการ "Big Cleaning Day" อบต.ตะเคียนปม ประจำปี พ.ศ. 2563

15 พ.ค. 2563
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม มอบหน้ากากผ้าสำหรับเด็กเล็กจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 และกรองฝุ่น PM 2.5

14 พ.ค. 2563
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม ตู้ปันสุขตำบลตะเคียนปม "หน้าอาคารกู้ชีพ"

11 มี.ค. 2563
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม การฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เลขที่  หมู่ 2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
โทรศัพท์ : 0-5309-6134  โทรสาร : 0-5309-6134  อีเมล์ : admin@takienpom.go.th


www.takienpom.go.th